Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag
Neem dieren serieus in het regeerakkoord
 
Wetenschappelijke inzichten over dieren veranderen razendsnel. Dat ze geen dingen zijn was allang duidelijk, maar we leren steeds meer over de complexiteit van de innerlijke levens van zoogdieren, vogels, vissen en anderen. Dat heeft normatieve consequenties: de manier waarop dieren momenteel door mensen gebruikt worden is moreel ontoelaatbaar. Bovendien hangen bepaalde vormen van diergebruik, zoals de vee-industrie, samen met problemen die mensen nu of in de toekomst treffen: het verband tussen de intensieve veehouderij, verlies van biodiversiteit en ecosystemen, klimaatverandering en zoönosen staat buiten kijf.
      Tot nu toe zijn deze inzichten nauwelijks terug te vinden in politiek beleid. Dat is problematisch voor de dieren en zeker ook voor mensen. Wij willen de nieuwe regering vragen om in het regeerakkoord dieren serieus te nemen. De maatschappelijke opinie is de politiek momenteel vooruit vanuit een breed gedeeld besef dat dieren niet slechts grondstoffen of gebruiksgoederen zijn.
      Ten eerste behoren we dieren serieus te nemen omdat zij wezens zijn met belangen. Net als mensen hebben andere dieren een leven dat voor hen het belangrijkst is. Van veel dieren, zoals bijvoorbeeld kippen, koeien, varkens, konijnen en vissen, weten we dat ze een ervaring hebben van hun leven. Ze zijn iemand, niet iets. Onderzoek naar taal, muziek, cultuur en moraliteit van dieren staat in de kinderschoenen maar laat zien dat hun ervaring dieper reikt dan we dachten.
      Ten tweede moeten we dieren serieus nemen omdat we een planeet delen. Verlies van biodiversiteit (Nederland is daarin koploper in Europa) treft niet alleen de wilde dieren die afhankelijk zijn van gezonde ecosystemen: mensen zijn dat ook. De manier waarop we dieren en de natuur behandelen zal ons uiteindelijk opbreken, zeker in een klein land als Nederland met zo'n intensieve en grootschalige veehouderij. De coronapandemie laat zien hoe verstrekkend de impact van het verstoren van natuurlijke systemen kan zijn.
      Ten derde liggen er paradoxen aan de huidige politieke houding ten aanzien van dieren ten grondslag. Er wordt erkend dat dieren wezens zijn met belangen, maar vervolgens worden die belangen vanzelfsprekend opgeofferd aan de economie. Dat is inconsequent en past niet bij een democratische rechtsstaat. Principes die alleen voor de eigen groep gelden, in dit geval mensen, zijn weinig waard.
      Wij roepen daarom op tot het volgende: neem wetenschappelijk onderzoek naar dieren en de planeet serieus, uit de dierwetenschappen, maar ook uit vakgebieden als ethiek, filosofie, het recht en taalkunde. Niet alleen in de toepassing van beleid, want dan is het al te laat, maar in het vormgeven van wetten en beleid dat daadwerkelijk voortbouwt op wat we weten over de dieren in ons midden, om te beginnen met het regeerakkoord. Dat is nodig vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid en omdat de ecologische crisis waar we ons in bevinden laat zien dat het echt anders moet in onze omgang met dieren. Ons aller gezondheid, welbevinden en voortbestaan hangt ervan af.

Ondertekenaars: 
Prof. Dr. Noelle Aarts, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Saskia S. Arndt, Universiteit Utrecht
Cebuan Bliss, MSc, Radboud University, Nijmegen
Dr. Ir. Susan Boonman-Berson, Open Universiteit Heerlen
Leon Borgdorf MSc, Universiteit Utrecht
Dr. Bernice Bovenkerk, Wageningen Universiteit 
Dr. Jeroen Candel, Wageningen Universiteit
Prof. Dr. Leonie Cornips, KNAW & Universiteit Maastricht 
Prof. Dr. Marc Davidson, Radboud Universiteit Nijmegen 
Dr. Martin Drenthen, Radboud Universiteit Nijmegen 
Dr. Ir. Clemens Driessen, Wageningen Universiteit
Dr. Kári Driscoll, Universiteit Utrecht
Prof. Dr. Ewald Engelen, Universiteit van Amsterdam 
Maite van Gerwen MSc, Universiteit Utrecht
Prof. Dr. Henkjan Honing, KNAW & Universiteit van Amsterdam 
Prof. Dr. Yolande Jansen, Universiteit van Amsterdam & Vrije Universiteit 
Prof. Dr. Janine Janssen, Open Universiteit Heerlen
Prof. Dr. Marjo van Koppen, KNAW & Universiteit Utrecht
Prof. Dr. Pim Martens, Universiteit Maastricht 
Dr. Franck Meijboom, Universiteit Utrecht
Dr. Eva Meijer, Universiteit van Amsterdam & Wageningen Universiteit 
Dr. Joachim Nieuwland, Universiteit Utrecht & Wageningen Universiteit
Dr. Rebecca E. Nordquist, Universiteit Utrecht
Prof. Dr. Esther Peeren, Universiteit van Amsterdam 
Drs. Maarten Reesink, Universiteit van Amsterdam 
Dr. Kathrin Thiele, Universiteit Utrecht
Dr. Anne van Veen, Radboud Universiteit
Mr. Dr. Janneke Vink, Open Universiteit Heerlen 
Prof. dr. Ingrid Visseren-Hamakers, Radboud Universiteit
Prof. Dr. Roos Vonk, Radboud Universiteit
Prof. Dr. Frans B.M. de Waal, Emory University & Universiteit Utrecht 
Dr. Harry Wels, Vrije Universiteit Amsterdam, Afrika Studiecentrum Leiden